Βασική Αίθουσα

9/ επίσκεψη
  • Τιμή ανά μάθημα

Βασική Αίθουσα

45/ πακέτο
  • 6 μαθήματα

Βασική Αίθουσα

60/ μήνα
  • Απεριόριστα μαθήματα

Αίθουσα Μηχανημάτων Pilates

15/ επίσκεψη
  • Τιμή ανά μάθημα

Αίθουσα Μηχανημάτων Pilates

45/ μήνα
  • 1 μάθημα ανά εβδομάδα

Αίθουσα Μηχανημάτων Pilates

80/ μήνα
  • 2 μαθήματα ανά εβδομάδα

Αίθουσα Μηχανημάτων Pilates

Mini Group (μέχρι 3 άτομα)