ΜΕΘΟΔΟΣ PILATES

Πρόκειται για ένα σύστημα άσκησης που δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Joseph Pilates, ο οποίος είχε Έλληνα πατέρα και Γερμανίδα μητέρα. Η μέθοδος του διδάσκεται εκτενώς στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου και έζησε και εξαπλώνεται ταχύτατα στον υπόλοιπο κόσμο.

Ο ίδιος ονόμαζε την μέθοδo του “μέθοδο του ελέγχου”, γιατί η ακρίβεια στην κίνηση και ο έλεγχος είναι πολύ σημαντικά στοιχεία της διδασκαλίας του. Ξεκινώντας από το κέντρο του σώματος και δυναμώνοντας το σωστά, περνάμε στην άσκηση των άκρων με ασφάλεια και μεθοδικότητα.

MAT & EQUIPMENT PILATES
Αρχικά οι ασκήσεις στο εδάφος και στα ειδικά όργανα αποτελούσαν ένα ενιαίο σύνολο ύλης. Για πρακτικούς όμως λόγους, πλέον η μέθοδος διδάσκεται είτε σε μαθήματα εδάφους (Mat), είτε στα ειδικά όργανα (Equipment).

ΩΦΕΛΗ
Η μέθοδος μπορεί να απαλλάξει τον ασκούμενο απο πόνους και να επαναφέρει τη συμμετρία. Επιπλέον μπορεί να βελτιώσει τη στάση του σώματος καθώς και το συντονισμό και την ισορροπία.